โรงพยาบาลคอนสาร

 สอบราคา/จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ (โรงพยาบาลคอนสาร)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 62

 

   ข่าว/วารสาร

 

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มา

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

มีผู้ใหญ่ใจดี(ไม่ประสงค์จะออกนาม) บริจาคผ้าห่มให้กับโรงพยาบาลคอนสาร จำนวน 9 ผืน ในช่วงที่อำเภอคอนสารประสบภัยหนาว เพื่อนำไปใช้ใน

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ใหญ่ใจดี

ขอขอบพระคุณ Freedom Man บริษัท รับเอบร์โซล จำกัด และคณะ ที่บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลคอนสาร เพื่อมาใช้กับผู้

อ่านเพิ่มเติม: Freedom Man