ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62

รายงาน สขร ประจำเดือนมกราคม 2562.pdf