แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มิถุนายน 2565 17
รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2565 10 มิถุนายน 2565 40
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 2565 17 มีนาคม 2565 30
รับสมัคร พนักงานเปล 2565 17 มีนาคม 2565 27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2565 81
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 07 กุมภาพันธ์ 2565 326
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และกายภาพบำบัด 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 159
รับสมคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 149
รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง 17 กันยายน 2564 254
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง 14 มกราคม 2564 421