แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง 17 กันยายน 2564 170
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง 14 มกราคม 2564 367
จัดสรรโควตานักศึกษาสาขาวิชารังสีการแพทย์ 40 ราย 12 พฤษภาคม 2563 242
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 14-21 ก.พ. 63 14 กุมภาพันธ์ 2563 696
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 14 กพ. 63 เป็นต้นไป 14 กุมภาพันธ์ 2563 256
รับสมัคร ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9-19 ธ.ค.62 09 ธันวาคม 2562 563
รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ 15000 4-14 พ.ย.62 04 พฤศจิกายน 2562 502
รับสมัคร พนักงานบริการ 1-8 ต.ค.2562 02 ตุลาคม 2562 625
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานธุรการ 06 กันยายน 2562 403
รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานการพยาบาล 15 ก.ค. - 25 ก.ค.62 22 กรกฎาคม 2562 588