รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานธุรการ

รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักงานธุรการ  5-26 ก.ย.62

https://drive.google.com/file/d/1YXu-MeQaH4Q4y9C_RrixSB2VWm75vOzE/view?usp=sharing