รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 14-21 ก.พ. 63

รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 14-21 ก.พ. 63

https://drive.google.com/file/d/1fOqg1MW9XXHXpJP2QiZ0RbVmcs5XzR3Y/view?usp=sharing