ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร
      เนื่องจาก งานเวชระเบียน รพ.คอนสาร จะทำการทำลายเอกสารราชการประเภทแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556 ที่ครบการจัดเก็บเวชระเบียนเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ แจ้งขอเวชระเบียนในปีดังกล่าว ขอให้มาติดต่อที่งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

โครงการเดินวิ่งปั่น

เฟสบุคแฟนเพจ โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวล้านใจเพื่อโรงพยาบาลคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

สั่งซื้อเสื้อออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

 

ขอเชิญประชาชนที่มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่ "โรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ"

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่ 
บัญชีรับบริจาค>>> ธ.กรุงไทย  678-0-07678-3 สาขาเทสโก้โลตัส ชุมแพ

ชื่อบัญชี​ "โครงการ​ เดินวิ่งปั่น​ ก้าวล้านใจ​ เพื่อโรงพยาบาล​คอนสาร"

**หมายเหตุ** สามารถขอใบลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดเงินที่บริจาค

***บัญชีรับบริจาคและบัญชีสั่งซื้อเสื้อ คนละบัญชีนะครับ ***
***โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการโอนเงินผ่านบัญชีทุกครั้ง***
^^^_^^^
สั่งซื้อเสื้อได้ที่  http://runkhonsan.lnwshop.com
บัญชีสั่งซื้อเสื้อ >>> ธ.ไทยพาณิชย์  418-030094-2
ชื่อบัญชี >>> นายศุภวัฒน์  เพชรวิเศษ
***บัญชีสั่งซื้อเสื้อและบัญชีรับบริจาค  คนละบัญชีนะครับ ***
***โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการโอนเงินผ่านบัญชีทุกครั้ง***
^^^_^^^

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์  080-0123296 และ 064-9956350
ส่งข้อความ(Inbox) https://m.me/Dernvingpun
#เดินวิ่งปั่นกับก้องห้วยไร่  #เดินวิ่งปั่น  #ยิ่งให้ยิ่งได้  #เดินวิ่งปั่นเพื่อโรงพยาบาลคอนสาร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

  

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มา

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

ประกาศ คำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1124/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
     เพื่อให้การดำเนินการทำลายเอกสาร ของโรงพยาบาลคอนสาร เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 67 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4071/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผนวก 2 ข้อ 28

อ่านเพิ่มเติม: แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Freedom Man