พิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'วันพ่อแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'วันพ่อแห่งชาติ' ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร

อ่านเพิ่มเติม: พิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'วันพ่อแห่งชาติ

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี “๕ ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี เพื่อเลือกสถานบริการในการรับบริการทางการแพทย์(สปส.๙-๐๒)

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี เพื่อเลือกสถานบริการในการรับบริการทางการแพทย์(สปส.๙-๐๒)

https://drive.google.com/file/d/1i3zRP7RKZCDIw1H-Td-iGkjsaqjbQS50/view?usp=sharing

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร
‌เวลา09.30.น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ปนะธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ/ตำบลมีนาย นภิวัฒน์ โคตรแก้ว

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร

ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร

ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร
      เนื่องจาก งานเวชระเบียน รพ.คอนสาร จะทำการทำลายเอกสารราชการประเภทแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2556 ที่ครบการจัดเก็บเวชระเบียนเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น หากท่านมีความประสงค์ แจ้งขอเวชระเบียนในปีดังกล่าว ขอให้มาติดต่อที่งานเวชระเบียน(ห้องบัตร) หรืองานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารทันตกรรมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศ เรื่องการทำลายเอกสาร