วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธี “๕ ธันวาคม” วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

พิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'วันพ่อแห่งชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสาร นายอำเภอคอนสาร หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ร่วมพิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'วันพ่อแห่งชาติ' ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร

อ่านเพิ่มเติม: พิธีจุดเทียนมหามงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 'วันพ่อแห่งชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร
‌เวลา09.30.น วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร ปนะธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ/ตำบลมีนาย นภิวัฒน์ โคตรแก้ว

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อน ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอคอนสาร