รวมอัลบั้มรูป ประจำปีงบประมาณ 2560

20170203 ประชุมแผนความก้าวหน้า  
20170207 NCD clinic plus 60  
20170208 ระบบดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา  
20170214 เยี่ยมเครือข่ายบริการสุขภาพ  
20170216 บ่ายนี้มีนัด  
20170221 ประชุมบริหารข้อมูลสารสนเทศ  
20170222 RDU ร.พ. คอนสาร  
20170223 onset to needle time  
20170227 สสจ ชัยภูมิ นิเทศงาน ร.พ.คอนสาร  
20170228 ตรวจเยี่ยมเครือข่าย STEMI Stroke Sepsis  
20170302 จิตเวชฉุกเฉิน  
20170302 ติดตามอนามัยแวดล้อม รพ คอนสาร  
20170307 โรงพยาบาลสีขาว ต้องการรูปติดต่อ IT
20170320 ค้นหาความเสี่ยง IPD  
20170320 ดูแลห่วงใยใส่ใจเอดส์ในที่ทำงาน  
20170331 E-claim  
20170405 Strock fast tract  
20170407 ปันน้ำใจได้กุศล  
20170410 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่น 1  
20170411 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่น 2  
20170412 สงกรานต์ ร.พ. คอนสาร  
20170418 ทบทวนเวชระเบียนและอุบัติการความเสี่ยง ทีม PCT  
20170420 ประชุมทางไกล  
20170420 ส.ภ.คอนสาร มอบหมวกกันน็อค ร.พ.คอนสาร  
20170425 เตรียมรับประเมิน NCD Clinic Plus และประเมินผลการดำเนินงาน NCD  
20170426 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการแพทย์ ชัยภูมิ  
20170426 ให้คำแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะ  
20170427 ประชุมทางไกล 2 ต้องการรูปติดต่อ IT
20170503 ประชุมคณะกรรมการทีมนำทาง NCD  
20170505 Cop ภูแท่นเกษตรสาร  
20170509 ส่งเสริมสุขภาพฟันผู้สูงอายุ ต้องการรูปติดต่อ IT
20170511 ประชุมทางไกล Vision2020 ตรวจตา  
20170515 บ่ายนี้มีนัด 2-2560  
20170515 เสนอผลงานบริการสุขภาพ  
20170516 ประชุมวิชาการโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพอง  
20170516 รับประเมิน Lab  
20170516 รับประเมินกายภาพ  
20170518 OD 1 2560 ต้องการรูปติดต่อ IT
20170518 ประเมิน NCD & DPAC  
20170524 OD 2 2560 ต้องการรูปติดต่อ IT
20170529 เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ ต้องการรูปติดต่อ IT
20170531 คัดกรองมะเร็งเต้านม  
20170601 นิเทศก์แพทย์แผนไทย  
20170605 ปฐมนิเทศก์พยาบาล  
20170608 Green & Clean Hospital  
20170609 ซ้อมแผนลอบวางระเบิด  
20170614 การเสนอแผนงานโครงการต่อยุทธศาสตร์  
20170622 โครงการศึกษาดูงาน. รพ.สต.ติดดาว  
20170627 วัตกรรมรอกเคลื่อนที่บริหารกำลังกล้ามเนื้อแขน-ขา ต้องการรูปติดต่อ IT
20170628 ลดความรุนแรงต่อเด็กและตรี  
20170712 จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์  
20170712 บำเพ็ญกุศลศพ อดีตเจ้าคณะอำเภอคอนสาร  
20170713 ต้อนรับ จนท ใหม่ 60 กลางคืน ต้องการรูปติดต่อ IT
20170713 ต้อนรับ จนท ใหม่ 60 กลางวัน ต้องการรูปติดต่อ IT
20170717 คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี  
20170724 ประเมิน LAb  
20170725 ประเมินอำเภอควบคุมโรค  
20170731 วิชาการ กลุ่มการพยาบาล รุ่น 1  
20170802 ประชุมแผนยุทธศาสตร์  
20170807 รับนิเทศ KPI 60 ณ สสอ คอนสาร  
20170807 รับนิเทศงานสุชภาพจิต  
20170807 อบรมป้องกัน HIV  
20170811 อบรม lab  
20170812 12 สิงหา มหาราชินี  
20170816 ประชุมเตรียมแผนยุทธศาสตร์  
20170824 อาชีวเวชกรรม  
20170828 อบรมแพทย์แผนไทย  
20170829 ประชุมแผนกลุ่มการพยาบาล  
20170829 ประเมิน LAB  
20170904 ตรวจการได้ยิน อ.คอนสาร ต้องการรูปติดต่อ IT
20170906 จัดทำแผนยุทธศาสตร์  
20170918 ปลูกต้นดาวเรือง  
20170919-20 ฝึก NCPR BLS ALS  
20170921 HDC รพ  
20170922 พอ.สว ชัยภูมิ ต.ดงกลาง  
20170925 ประชุม อสม.ใหม่ 60  
20170927 คาราวะเจ้าคณะอำเภอคอนสาร  
20170928 มุฑิตาจิต พ่อยนต์และพี่ช่อทิพย์(งานเกษียณ)