แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2566 18 พฤศจิกายน 2565 42
ประกาศจ้างเหมาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย ประจำปี 2566 02 กันยายน 2565 56
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาล ประจำ 2566 02 กันยายน 2565 70
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2565 01 พฤศจิกายน 2564 254
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564 196
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2563 09 กุมภาพันธ์ 2564 138
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562 09 กุมภาพันธ์ 2564 154
จัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 17 มกราคม 2562 536
สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561 04 มกราคม 2562 453
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 06 ธันวาคม 2561 476