แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2566 18 พฤศจิกายน 2565 27
ประกาศจ้างเหมาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย ประจำปี 2566 02 กันยายน 2565 20
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาล ประจำ 2566 02 กันยายน 2565 42
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2565 01 พฤศจิกายน 2564 198
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2564 09 กุมภาพันธ์ 2564 182
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2563 09 กุมภาพันธ์ 2564 126
รายงาน สขร.1 ปีงบประมาณ 2562 09 กุมภาพันธ์ 2564 138
จัดซื้อจัดจ้าง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 17 มกราคม 2562 525
สรุปผลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561 04 มกราคม 2562 438
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 06 ธันวาคม 2561 465