ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาล ประจำ 2566

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาล ประจำปีงบ 2566