แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2566 91
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง 13 กุมภาพันธ์ 2566 88
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2565 75
รับสมัครผู้ช่วยช่างทั่วไปและพนักงานการเงินและบัญชี 3-11 ตุลาคม 2565 29 กันยายน 2565 108
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2565 215
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 21 กันยายน 2565 319
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข 09 กันยายน 2565 335
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยการพยาบาล 09 สิงหาคม 2565 121
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มิถุนายน 2565 109
รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2565 10 มิถุนายน 2565 98