แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โรงพยาบาลคอนสาร ประกาศรับสมัครงานจำนวน 13 อัตรา 16 กันยายน 2566 15
ผลการสรรหาคัดเลือก 30 มิถุนายน 2566 70
เฝ้าระวังลูกน้ำยุงลาย 07 มิถุนายน 2566 26
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 12 พฤษภาคม 2566 177
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 3 ตำแหน่ง 13 กุมภาพันธ์ 2566 138
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 15 พฤศจิกายน 2565 98
รับสมัครผู้ช่วยช่างทั่วไปและพนักงานการเงินและบัญชี 3-11 ตุลาคม 2565 29 กันยายน 2565 132
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 27 กันยายน 2565 244
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 21 กันยายน 2565 333
รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข 09 กันยายน 2565 348