รับสมัคร พนักงานบริการ 1-8 ต.ค.2562

รับสมัคร พนักงานบริการ 1-8 ต.ค.2562
https://drive.google.com/file/d/1t7LlTAu8n0rhHudhyqtLuHj0RIKhodqk/view?usp=sharing