แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัคร พนักงานเปล 2565 17 มีนาคม 2565 56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2565 124
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 07 กุมภาพันธ์ 2565 381
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และกายภาพบำบัด 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 216
รับสมคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 180
รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง 17 กันยายน 2564 359
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง 14 มกราคม 2564 467
จัดสรรโควตานักศึกษาสาขาวิชารังสีการแพทย์ 40 ราย 12 พฤษภาคม 2563 318
รับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล 14-21 ก.พ. 63 14 กุมภาพันธ์ 2563 814
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 14 กพ. 63 เป็นต้นไป 14 กุมภาพันธ์ 2563 309