แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยการพยาบาล 09 สิงหาคม 2565 133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 18 มิถุนายน 2565 149
รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล 2565 10 มิถุนายน 2565 117
รับสมัคร นักเทคนิคการแพทย์ 2565 17 มีนาคม 2565 105
รับสมัคร พนักงานเปล 2565 17 มีนาคม 2565 78
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 08 กุมภาพันธ์ 2565 146
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 07 กุมภาพันธ์ 2565 416
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ และกายภาพบำบัด 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 243
รับสมคร นักวิชาการเงินและบัญชี 2565 03 กุมภาพันธ์ 2565 203
รับสมัครพนักงาน 4 ตำแหน่ง 17 กันยายน 2564 398