ผู้ใหญ่ใจดี

มีผู้ใหญ่ใจดี(ไม่ประสงค์จะออกนาม) บริจาคผ้าห่มให้กับโรงพยาบาลคอนสาร จำนวน 9 ผืน ในช่วงที่อำเภอคอนสารประสบภัยหนาว เพื่อนำไปใช้ใน

การรับบริการผู้ป่วยในและญาติ นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คนในสังคมจะร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ หรือส่งมอบไออุ่นให้แก่กันได้

#คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอนสารขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
#ขอให้ท่านไม่เจ็บ ไม่ป่วย สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองด้วยเทอญ....สาธุ