แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

ประกาศ คำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1124/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ
     เพื่อให้การดำเนินการทำลายเอกสาร ของโรงพยาบาลคอนสาร เป็นไปด้วยควมเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ 67 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมลตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2562 และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 4071/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผนวก 2 ข้อ 28

อ่านเพิ่มเติม: แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

  

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มา

อ่านเพิ่มเติม: หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านน้ำอุ่น

Freedom Man

ขอขอบพระคุณ Freedom Man บริษัท รับเอบร์โซล จำกัด และคณะ ที่บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลคอนสาร เพื่อมาใช้กับผู้

อ่านเพิ่มเติม: Freedom Man